Czułość / wrażliwość i specyficzność klasyfikatora

Wrażliwość obliczamy wzorem TP / (TP + FN)

Wrażliwość określa ułamek zidentyfikowanych wystąpień klasy pozytywnej w całym zbiorze (ignoruje tzw. fałszywe pozytywy – czyli wystąpienia negatywne, które zostały zidentyfikowane jako pozytywne). Na wysokiej wrażliwości (w języku angielskim określanej zamiennie sensitivity lub recall) zależy nam w przypadkach, gdy strata wynikająca z niewykrycia pozytywnego (FN) wystąpienia – np. groźnej jednostki chorobowej – znacząco przeważa nad stratą wynikającą z zaklasyfikowania wystąpienia negatywnego jako pozytywne (FP) – np. przeprowadzenia specjalistycznego badania.

Specyficzność obliczamy wzorem TN / (FP + TN)

Specyficzność określa ułamek poprawnie zidentyfikowanych wystąpień klasy negatywnej. Można je interpretować jako dokładność, z jaką klasyfikator wyklucza wystąpienie określonej choroby u danego pacjenta.

Powyższe parametry odnoszą się do macierzy pomyłek danego klasyfikatora, która w formie liczbowej przedstawia prawidłowe i nieprawidłowe przypadki klasyfikacji oraz prawidłowe i nieprawidłowe przypadki niesklasyfikowania danego wystąpienia jako klasy.

 

Oryginalna klasa Przewidywana klasa
Pozytywna Negatywna
Pozytywna TP FN
Negatywna FP TN